Представяме Ви новата магистърска програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност”, реализирана съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Първа инвестиционна банка (Fibank).

Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на икономиката от практически ориентирано образование, базирано на съчетание между утвърден и съвременен бизнес с академичен опит и експертност.

За успеха на програмата ние залагаме на:

  • Обучение, основано на реални бизнес казуси и усвояване на знания, умения и компетенции, които са приложими в практиката на банковия и финансовия сектор;
  • Интерактивен и резултатно ориентиран подход на преподаване;
  • Лектори практици – доказани експерти, сред които и такива с богат опит в реалния банков бизнес в една от най-големите банки в България;
  • Споделяне на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти чрез работа в групови проекти по реални казуси.

Програмата гарантира усвояване на практически умения в областта на организацията и управлението  на банковата дейност, предоставянето на пълно банково обслужване на различните пазарни сегменти, управлението на финансовите рискове и проблемни активи, банковите и финансови системи, електронните борси, алтернативните инвестиции, международните финансови организации.

Завършилите тази специалност придобиват компетенции за успешна професионална реализация в банковия сектор и в небанкови финансови компании.