Контакти

За въпроси, свързани с критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите:

Висше училище по застраховане и финанси

София 1618, кв. Овча купел, ул. „Гусла” №1
+359 2 401 58 11

+359 2 401 58 12

+359 2 401 58 13

office@vuzf.bg

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием и за стипендии:

Fibank (Първа инвестиционна банка)

София 1797, бул. “Драган Цанков” №37

Тел.: +359 2 800 2050

Masters-BMI@fibank.bg