Прием

1. Условия за кандидатстване и прием в магистърската програма

 За да кандидатствате е неoбходимо да имате висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  или „магистър”, със среден успех от дипломата “добър” или по-висок.

За да бъдете приети за обучение в магистърската програма е необходимо да преминете успешно през класиране на два етапа:

 • класиране по документи;
 • класиране на база проведено с вас интервю/събеседване.

 2. Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

 1. мотивационно писмо, съдържащо кратко описание и представяне на аргументи защо искате да участвате в програмата;
 2. автобиография с актуална снимка;
 3. плик-молба с кандидатстудентски документи, които може:
  • да бъдат попълнени в онлайн формуляра за кандидатстване в сайта на ВУЗФ;
  • да бъдат свалени като файл от сайта на ВУЗФ, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на ВУЗФ или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения.
 4. копие и оригинал на дипломата за завършено висше образование; след сравняване с данните в копието, оригиналът се връща на кандидат-студента;
 5. копие на дипломата за завършено средно образование;
 6. документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи.

 3. Начин на кандидатстване

 • Документите за кандидатстване в програмата се подават в в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ, на адрес гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” 1, ет. 2,  кабинети 205, 206.
 • Срок за подаване на документите – 01.10.2016 г.
 • След подаване на документите за кандидатстване, ще бъдете поканен/а на интервю/събеседване.
 • Срок на разглеждане на документите и провеждане на интервю/събеседване – 15-30.10.2016 г.
 • В рамките на две седмици след интервюто, получавате отговор дали сте приет/а в магистърската програма.
 • Излизане на крайните резултати – 01.11.2016 г.
 • Ако сте приет/а, следва да подадете документите за записване.

4. Записване

След обявяване класирането на кандидат-студентите, приетите студенти се записват в обявените срокове в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ, на адрес гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” 1, ет. 2,  кабинети 205, 206.

При записване се подават следните документи:

 1. копие и оригинал на дипломата за висше образование;
 2. студентска книжка по образец;
 3. декларация за здравословното състояние;
 4. декларация за здравното осигуряване (за студентите в редовна форма на обучение);
 5. договор за обучение между висшето училище и студента;
 6. документ за платена такса за обучение;
 7. три броя актуални снимки с размери 3,5/4,5 см.

 

Документите по т. 2-5 се закупуват в книжарницата на ВУЗФ.

 

Дирекция „Учебна дейност” работи:

Понеделник – Петък

8:30 – 17:00 ч.

Събота

9:00 – 14:00 ч.

 

Допълнителна информация във връзка със записването можете да получите на тел. +359 2 401 5807 и email marketing@vuzf.bg