Такси и стипендии

  1. Такси

Семестриални такси:

  • 900 евро за всеки от двата редовни семестъра – при обучение за завършили икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен или за неикономисти, които са завършили подготвителен семестър;
  • 500 евро за подготвителен дистанционен семестър – за студенти неикономисти, с обучение от общо 3 семестъра.

 Такси за кандидатстване и записване:

  • Кандидатстудентски документи – 74 лв. (предоставят се във ВУЗФ)

 

  1. Стипендии

Първа инвестиционна банка обявява конкурс за 5 бр. стипендии в размер на 30% от таксите за двата редовни семестъра на Магистърска програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност”.

Условия за кандидатстване за стипендия:

  • За да кандидатствате за стипендия е неoбходимо да имате успех “много добър” или по-висок от диплома за висше образование със степен „бакалавър”  или „магистър”.

Начин за кандидатстване за стипендия:

  • Изпратете автобиография с актуална снимка, копие от диплома за висше образование със степен „бакалавър” или „магистър” и мотивационно писмо с кратко описание как ще приложите придобитите знания и умения – на email marketing@vuzf.bg
  • Одобрените по документи кандидати за стипендия ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Допълнителна информация за стипендиите можете да получите на тел. +359 2 401 5807 и email marketing@vuzf.bg